"Det som utmärker EkonomiControll är deras noggrannhet och kompetens."

Referenser

Här presenterar vi ett par av våra kunder som främst använder oss på EkonomiControll som en extern ekonomiavdelning. Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig. Ring 08-714 58 00 eller skicka epost.

logo jung
"EkonomiControll förstärker vår ekonomiavdelning med lönehantering och spetskompetens inom affärssystemet Marathon. Uppstår det problem och frågeställningar är EkonomiControll alltid tillgängliga och lösningsorienterade!"

Henrik Månsson, Ekonomichef, Jungrelations AB

Logo Perfecta Projektledning

“Vi jobbar med stora och komplexa projekt och behöver ha full styrning när det kommer till redovisningen. Vi anlitar EkonomiControll för att vi uppfattar dem som både är kompetenta, tillgängliga och flexibla.”

Thomas Stertman, VD

logo kreditkompaniet
"Vi har en stor mängd transaktioner varje dag så vi har ett stort behov av ekonomiska rapporter. Vårt samarbete präglas av stabilitet och en känsla av total kontroll."

Jari Bernerskog, VD Kreditkompaniet

Fler av våra kunder

Logo Tomas Event Stadens VVS Ship for sale

Nyheter från SRF

Generationsskifte i fåmansföretag
2019-03-14

Regeringen föreslår i en proposition att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående.

Aktiv eller passiv näringsverksamhet
2019-03-14

Skatteverket har kommenterat en kammarrättsdom där näringsverksamhet i form av skogsbruk betraktats som inkomst av passiv näringsverksamhet när fastighetsägaren inte arbetat en tredjedels årsarbetstid i verksamheten och samtidigt inte utfört allt arbete själv.

AGI – återbetalning av skatteavdrag
2019-03-14

Om en arbetsgivardeklaration lämnats i rätt tid och på rätt sätt, anses beslut om skatten ha fattats i enlighet med deklarationen.EkonomiControll AB |
| Fannys Väg 5,
131 54
Nacka |
Tfn: 08 714 58 00 |
Fax: 08 54 90 38 91