Nyttan av att anlita en mindre redovisningsbyrås tjänster

För ett företag som beslutat att lägga ut sin ekonomiska hantering externt blir nästa steg att välja redovisningsbyrå.

För ett företag som beslutat att lägga ut sin ekonomiska hantering externt blir nästa steg att välja redovisningsbyrå. Det är viktigt att den redovisningskonsult som anlitas är auktoriserad.

Med en professionell hantering, tydlig planering, enkla kontaktvägar och ordning och reda på de underlag som lämnas till redovisningsbyrån blir samarbetet mellan kund och redovisningsbyrå smidigt och effektivt. Förutom att företaget får bättre kontroll över sin ekonomi kan samarbetet med en auktoriserad redovisningskonsult betyda en hel del för ett företag och dess utveckling.

Tjänsterna anpassas efter företagets aktuella behov

Ett företag köper en redovisningsbyrås tjänster utifrån sitt specifika behov. Det kan handla om hela ekonomihanteringen eller delar av den som till exempel bokföringen, redovisningen, lönehanteringen, faktureringen eller årsbokslutet.

Omfattningen av de tjänster som köps kan justeras efter hand utifrån hur företagets behov utvecklar sig. Behovet av ekonomisk hantering och konsultation kan vara större under en viss period och mindre under en annan. Att kunna förändra tjänstens omfattning innebär en flexibilitet för företaget och samtidigt hålls kostnaderna nere.

En mindre redovisningsbyrå ger en mer personlig kontakt

En tydlig kommunikation och snabba kontaktvägar gynnar samarbetet mellan företag och redovisningsbyrå.

EkonomiControll är en mindre redovisningsbyrå och därför är det lätt att få tag på din kontaktperson. Många av våra kunder upplever att vi ger en mer personlig service med ett större engagemang.

Våra redovisningskonsulter har all den kompetens och erfarenhet som behövs för att sköta ditt företags ekonomiska hantering. Vi hjälper dig att komma fram till vad som är bästa lösningen för ditt företag.

Perfecta Projektledning anlitar EkonomiControll för sin ekonomihantering

Perfecta Projektledning är ett företag inom bygg- och fastighetsteknisk projektledning som anlitar EkonomiControll för sin ekonomiska hantering. Thomas Stertman, vd för Perfecta, berättar här om vad samarbetet innebär för dem.

Vi är ett medelstort företag som anlitar EkonomiControll för all vår ekonomiska hantering. Det innebär allt från bokföringen, redovisningen, faktureringen, betalningarna, lönerna, momsinbetalningarna och årsbokslutet. Vi använder oss även av det projektredovisningssystem som EkonomiControll tillhandahåller och genom det får vi bra överblick och kontroll över våra projekt. Det gör att vi kan effektivisera verksamheten.

En gång i månaden efter månadsbokslutet har vi avstämning med EkonomiControll. De har då alla dokument och beslutsunderlag färdiga och vi går igenom om månaden gått som planerat. Vi får aktuell information om resultatet av försäljningen och hur vi ligger mot budget. Vi får reda på hur likviditeten ser ut.

EkonomiControll ger oss raka och tydliga besked och kontaktvägarna är alltid smidiga och snabba. Att ha kunskap och kontroll över företagets ekonomi är ett ovärderligt verktyg för att kunna driva en affärsverksamhet och utveckla den.

Thomas Stertman, vd Perfecta Projektledning AB

Välkommen att höra av dig till oss på EkonomiControll så berättar vi mer om våra redovisningstjänster. Ring: 08-714 58 00 eller skicka epost.

Nyheter från SRF

Ökande arbetslöshet men bättre prognos
2020-10-19

Arbetsförmedlingens sänker sin prognos för arbetslöshet markant.

BankID godkänt som Svensk e-legitimation
2020-10-19

Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) bedömer att  BankID:s e-legitimationer uppfyller kraven för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, statens kvalitetsmärke för e-legitimering, enligt tillitsramverkets tillitsnivå 3.

Ingen överenskommelse kring LAS
2020-10-16

Arbetsmarknadens parter kom inte överens i LAS-förhandlingarna.EkonomiControll AB |
| Fannys Väg 5,
131 54
Nacka |
Tfn: 08 714 58 00 |
Fax: 08 54 90 38 91