Projektredovisning

Funderar ni på projektredovisning? Vi hjälper er att komma igång!

Behöver du få bättre kontroll över tid och pengar i projekt? Vill du bygga upp en erfarenhetsbank som förbättrar din planering och lönsamhet i framtida projekt? Då är ett projektredovisningssystem definitivt något för dig. I nära samarbete med dig erbjuder EkonomiControll kvalificerad guidning och hjälp att komma igång.

Syftet med projektredovisning är att säkerställa att ett projekt fortlöper effektivt både ur ett kostnadsperspektiv och ur ett tidsperspektiv. Men det är inte bara för att uppnå avsett resultat med det aktuella projektet som projektredovisning används, utan också för att dokumentera de erfarenheter som projektet ger för att dessa erfarenheter skall kunna användas i nästkommande projekt. För att projektredovisningen skall bli så effektiv som möjligt bör du använda dig av ett projektredovisningssystem som möjliggör en jämförelse mellan olika projekt och delar av olika projekt. På så vis får du möjlighet att utvärdera och dra mesta möjliga erfarenhet av projektet.

- Vi är ett mindre företag. Är detta något för oss?

Den kunskap du får genom projektredovisningen vad gäller kostnader och tidsåtgång för vissa specifika arbetsmoment kan du med fördel använda vid planering av framtida projekt. Oftast är inte ett projekt/uppdrag det andra likt som helhet men vad gäller delmomenten finns ofta likheter. Exempelvis kan exakta kostnadsuppgifter från föregående projekt användas när den nya kostnadskalkylen ska tas fram. På så vis blir det mycket enklare att fastställa budgeten. Med projektredovisningen effektiviserar du hela processen kring projektet och kan lättare överblicka det. För särskilt det mindre företaget innebär det ökad konkurrenskraft.

Varför EkonomiControll?

Vi på EkonomiControll har gedigen kompetens och erfarenhet av projektintensiva verksamheter. När det gäller projektredovisning arbetar vi primärt med affärssystemet "Marathon" från Kalin Setterberg Data (www.kase.se). Det innehåller funktioner för:

  • Tidrapportering
  • Projektredovisning
  • Fakturering
  • Medieplanering
  • Mediebyråadministration
  • Rapportering
  • Reskontrahantering
  • Huvudbok

En kort sammanfattning: Ett projektredovisningssystem är ett arbetsredskap och en erfarenhetsbank för att kunna överblicka, planera och följa upp projekt med fokus på att förbättra kvaliteten och produktiviteten ‒ och därmed lönsamheten inom ett företag. EkonomiControll ger dig den guidning du behöver.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om projektredovisning och vad vi kan erbjuda. Ring 08-714 58 00 eller skicka epost.

Nyheter från SRF

Generationsskifte i fåmansföretag
2019-03-14

Regeringen föreslår i en proposition att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående.

Aktiv eller passiv näringsverksamhet
2019-03-14

Skatteverket har kommenterat en kammarrättsdom där näringsverksamhet i form av skogsbruk betraktats som inkomst av passiv näringsverksamhet när fastighetsägaren inte arbetat en tredjedels årsarbetstid i verksamheten och samtidigt inte utfört allt arbete själv.

AGI – återbetalning av skatteavdrag
2019-03-14

Om en arbetsgivardeklaration lämnats i rätt tid och på rätt sätt, anses beslut om skatten ha fattats i enlighet med deklarationen.EkonomiControll AB |
| Fannys Väg 5,
131 54
Nacka |
Tfn: 08 714 58 00 |
Fax: 08 54 90 38 91