Nyheter från SRF

Kapitalvinst vid försäljning av Bitcoin
2018-12-06

När kapitalvinsten vid försäljning av Bitcoin ska beräknas får anskaffningskostnaden inte bestämmas schablonmässigt.

Moms – Brister i fakturans innehåll
2018-12-06

Skatteverket utvecklar i ett nytt ställningstagande sin syn på vad som gäller när det finns brister i en faktura mot bakgrund av senare praxis.

AD ogiltigförklarade uppsägningen
2018-12-06

Arbetsdomstolen har ogiltigförklarat uppsägningen av en anställd bagare eftersom arbetsgivaren inte uppfyllt omplaceringsskyldigheten när arbetsbrist uppstod.EkonomiControll AB |
| Fannys Väg 5,
131 54
Nacka |
Tfn: 08 714 58 00 |
Fax: 08 54 90 38 91