Varför skulle vi vara din nya ekonomiavdelning?

Här är några bra anledningar

Öka din lönsamhet

Låt oss avlasta dig så att du kan fokusera på det du är bäst på - din kärnverksamhet! Många lägger idag mycket tid på att hantera sådant som andra skulle göra mycket bättre och snabbare. Lägg tiden på att driva ditt företag istället.

Personlig kontaktperson

Hos oss får du en personlig kontaktperson som sätter sig in i och förstår just ert företags affär och utmaning. Vi är tillräckligt stora för att vara ett komplett team och tillräckligt små för att du inte skall känna dig som en i mängden. Fråga våra kunder så får ni höra vad dom tycker.

En helhetslösning

Som ditt företags externa ekonomiavdelning tar vi ett helhetsansvar för ekonomifunktionen och tillför ekonomisk kompetens, analys, uppföljning och rådgivning. Du kan sova tryggt om natten medan vi sköter det vi är bäst på - din ekonomiadministration.

Steget före

Vi lär känna din verksamhet och för en nära dialog med dig om företagets ekonomiska utveckling. Eftersom vi har full insyn och kontroll över företagets ekonomi så ser vi vad som behöver göras i olika faser och kan ge dig goda råd. Vi kan hantera utmaningarna innan de blir ett problem.

Anpassat efter dina behov

I ett helhetsansvar ingår utöver redovisningsfunktionen även resultatuppföljning, budget, prognoser och likviditetsplanering - allt anpassat efter ditt företags specifika behov. Det vill säga alla de uppgifter som skulle ingått i en intern ekonomiavdelnings ansvar. Alla företag är olika och alla har unika behov. Kanske behöver ni hjälp under vissa perioder på året? Ring oss så kan vi se vad det finns för möjligheter!

Alltid uppdaterad kunskap

Fördelen med att använda EkonomiControll som ekonomiavdelning är att vi alltid är rätt utbildade och är uppdaterade i de olika ekonomiska och skattemässiga regelverken. Det kan vara svårt, för att inte säga omöjligt, för en ensam ekonomiansvarig att hålla sig uppdaterad inom alla områden. Vårt team har flerårig erfarenhet och sysslar dagligen med olika frågeställningar inom skatter, redovisning och lönehantering.

Låter det intressant?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi kan diskutera vad och i vilken utsträckning vi skulle kunna hjälpa just er. Ring oss på 08-714 58 00 eller skicka epost.

Nyheter från SRF

Generationsskifte i fåmansföretag
2019-03-14

Regeringen föreslår i en proposition att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående.

Aktiv eller passiv näringsverksamhet
2019-03-14

Skatteverket har kommenterat en kammarrättsdom där näringsverksamhet i form av skogsbruk betraktats som inkomst av passiv näringsverksamhet när fastighetsägaren inte arbetat en tredjedels årsarbetstid i verksamheten och samtidigt inte utfört allt arbete själv.

AGI – återbetalning av skatteavdrag
2019-03-14

Om en arbetsgivardeklaration lämnats i rätt tid och på rätt sätt, anses beslut om skatten ha fattats i enlighet med deklarationen.EkonomiControll AB |
| Fannys Väg 5,
131 54
Nacka |
Tfn: 08 714 58 00 |
Fax: 08 54 90 38 91