Bokföring

Bara ordet gör dig matt. Något som är så viktigt borde du ju ha full kontroll över, eller hur?

Låt oss på EkonomiControll sköta din bokföring. Med dokumenterad erfarenhet och uppdaterade kunskaper guidar vi dig genom redovisningens värld - eller sköter den helt åt dig. Vi har stor kunskap om redovisningslagar, redovisningsrekommendationer samt behärskar även inkomstskattelagen och momslagen.

Vem är bokföringsskyldig?

Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga. Fysisk person som bedriver enskild firma är också bokföringsskyldig.

Intern bokföring – dina egna mål

Den interna redovisningen har du, framför allt, för dig själv för att kunna följa upp din verksamhet och styra den mot de mål du ställt upp. Det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten.

Ett företags ekonomiska styrning bestämmer vad de interna uppföljningsrapporterna skall innehålla samt när, hur och till vilket värde olika poster skall redovisas i den interna redovisningen. Intern bokföring innebär att interna affärshändelser skall bokföras. De värderas annorlunda jämfört med värderingen i den externa redovisningen.

Även de allra minsta företagen behöver ha en internredovisning, t.ex. kundsegment, försäljning per produktgrupp, kvadratmeter butiksyta ... EkonomiControll hjälper dig att komma fram till vad som är bäst för just ditt företag.

Extern bokföring – även kallad affärsredovisning

I den externa redovisningen bokförs och redovisas alla företags årsbokslut. Vi gör din balans- och resultaträkningen medan du koncentrerar dig på det du gör bäst.

För, till exempel, dig med aktiebolag ser vi även till att en offentlig årsredovisning upprättas som består av förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, noter och tilläggsupplysningar. Den ska i befintliga fall även bestå av finansieringsanalys, revisionsberättelse samt koncernredovisning innehållande motsvarande delar.

Externa intressenter

Här följer några exempel på några som kan vara intresserade av din bokföring:

Leverantörer - om du behöver ha förlängd kredittid kan det vara bra att kunna visa upp en resultaträkning eller balansräkning för en period för att visa hur ditt företag mår.

Banken - om ditt företag växer kan du behöva låna pengar, t.ex. kan du behöva en checkkredit. Då kan det vara bra att kunna visa med sin bokföring att företaget mår bra.

Skatteverket - när du ska redovisa moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt i skattedeklarationen. När du lämnar kontrolluppgifter för anställda och deklarerar dina inkomstuppgifter i inkomstdeklarationen måste du självklart ha ordning på bokföringen.

Läs mer under Redovisning och Bokslut.

Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer och ger dig en prisbild. Ring 08-714 58 00 eller skicka epost.

Nyheter från SRF

Moms – Fakturering och redovisning av vouchrar
2018-12-13

Med anledning av att det från och med den 1 januari 2019 införs nya regler om vouchrar i mervärdesskattelagen redogör Skatteverket i ett ställningstagande för sin syn på hur lagens fakturerings- och redovisningsbestämmelser ska tillämpas vid omsättning och distribution av vouchrar.

Ingen försäkringsersättning när resan var privat
2018-12-13

Den som drabbas av en arbetsskada kan få olika förmåner genom arbetsskadeförsäkringen.

Paintball och moms
2018-12-13

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom förklarar att moms ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av paketerbjudanden för att spela paintball.EkonomiControll AB |
| Fannys Väg 5,
131 54
Nacka |
Tfn: 08 714 58 00 |
Fax: 08 54 90 38 91