Anlita en redovisningsbyrå eller anställa?

Oavsett om ett företag är litet eller stort behövs det någon som sköter och har kontroll på företagets ekonomi.

Om resursen och kompetensen inte redan finns på företaget finns det i huvudsak två alternativ. Antingen anlitas en konsult på en redovisningsbyrå eller så anställs någon för uppgifterna.

Om behovet av ekonomisk hantering inte fyller en tjänst så är en redovisningsbyrå oftast det smidigaste och mest kostnadseffektiva alternativet.

En redovisningskonsult kan anlitas för hela räkenskapsåret eller vid vissa tillfällen

Många mindre och medelstora företag väljer att anlita en auktoriserad redovisningskonsult som tar hand om företagets ekonomi. Det kan handla om hela ekonomihanteringen eller delar av den som till exempel bokföringen, redovisningen, faktureringen, lönehanteringen eller årsbokslutet.

EkonomiControll har den kompetens och erfarenhet som behövs för att sköta ditt företags ekonomiska hantering. Vi hjälper dig att komma fram till vad som är bästa lösningen för just ditt företag.

RJK Bra Service anlitade EkonomiControll för sin ekonomihantering

En av EkonomiControlls kunder, RJK Bra Service, är ett företag inom städbranschen som har växt de senaste åren. Företaget startade som enskild firma och är idag aktiebolag. En av delägarna berättar här om vad samarbetet innebär för dem.

Vi är ett litet familjeföretag som haft ett nära samarbete med EkonomiControll i många år. Vi hade inte möjlighet att klara av att sköta företagets ekonomi själva, kunde inte reglerna och hade inte råd att anställa någon.

Vi behövde hjälp från en kunnig och pålitlig redovisningskonsult. Vi tog kontakt med EkonomiControll och nu hjälper de oss med allt från att ta hand om vår bokföring och betala ut våra löner till att betala räkningar, sköta skatteinbetalningarna och göra bokslut. De håller reda på tiderna när fakturor ska betalas och momsredovisningar ska in till Skattemyndigheten.

Det är väldigt skönt att slippa tänka på och hålla reda på allt detta. Vi slipper oroa oss och kan lita på att saker och ting blir gjorda i rätt tid och på rätt sätt. Kommunikationen och återkopplingen från EkonomiControll fungerar väldigt bra. Linda på EkonomiControll är alltid tillgänglig och hör snabbt av sig när det behövs. Vi har även fått bra koll på resultatet - hur företaget går.

Danixa Engman, RJK Bra Service AB

Välkommen att höra av dig till oss på EkonomiControll så berättar vi mer om våra tjänster. Ring: 08-714 58 00 eller skicka epost.

Nyheter från SRF

Lagändringar från och med 1 juli 2019
2019-06-28

Den 1 juli, 21 juli och 1 augusti träder ett antal nya lagar, lagändringar och ställningstaganden i kraft.

Srf konsulternas remissvar avseende sänkt aktiekapital
2019-06-28

I promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag, föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Skattelättnad för arbetsresor
2019-06-27

Reseavdragskommittén föreslår i ett betänkande att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form.EkonomiControll AB |
| Fannys Väg 5,
131 54
Nacka |
Tfn: 08 714 58 00 |
Fax: 08 54 90 38 91